Gusto n'yo po bang malathala ang inyong akda sa AdoboChannel? Send n'yo lang po sa [email protected] o i-submit dito. Click Here to Submit

Ina, Anak, Asawa

filipino family

Si Fe, may asawa at tatlong anak.  Ang panganay niya ay si Ella; babae, labinlimang taong gulang. 

Pangalawa si Aries; lalaki, labintatlong taong gulang.  Bunso si Lando; lalaki rin, sampung taong gulang.  Greg ang pangalan ng kanyang asawa, na para kay aling Fe, ito ay:  Lasinggero, sugarol, babaero, mabisyo at mapanakit.  Madalas siyang sinasaktan ng kanyang asawa, pati ang kanilang mga anak, kaya naman, dumating na rin sa punto na masasabi niyang hindi na siya masaya rito, hindi na siya makatiis at wala na siyang nararamdamang pagmamahal.

Nilisan ni Fe ang kanilang lugar sa probinsya, iniwan niya ang kanyang mga anak sa kanyang walang kwentang asawa.  Nakipagsapalaran siya sa Maynila, namasukan bilang kasambahay sa isang mayamang pamilya.  Para makuha ang kanyang mga anak sa poder ng kanyang asawa, nagdoble sikap si Fe.  Naglalabada pa siya sa ibang pamilya, sa loob mismo ng Subdivision.  Sa kanyang pag-side line, doon niya nakilala si Diego.

Si Diego ay isang family driver sa katabing mansyon na pinagsisilbihan ni fe, mag-aanim na taon na siya sa kanyang trabaho.  Sa isang party nakilala ni Fe si Diego, ipinakilala ito sa kanya ng isa ring katulong sa ibang mansion.  Sa una nilang pagkikita, napansin na agad ni Fe na isang mabuting tao si Diego; mabait, masiyahan, malambing at makwento.  Kaya naman, mabilis nahulog ang loob niya rito.  Nagkagusto siya kay Diego, at kinabukasan nga, agad naging sila.

Binata si Diego, si fe naman ay kumawala na sa kanyang asawa. Wala nang magiging hadlang sa kanilang pagmamahalan.  Sana.

Bumalik ng probinsya si Fe, upang kunin ang kanyang panganay na si Ella.  Balak niyang sa kanyang panig na ito lumaki, siya na ang bubuhay rito at magpapaaral.  Hindi nakapagtapos ng pag-aaral si Fe, kaya naman sa pamamagitan ng kanyang pagiging kasambahay, pipilitin niyang maibigay ang bagay na iyon sa kanyang panganay.  Tutal, dalawang taon na lamang ay magkokolehiyo na rin si Ella.  Mas makabubuti sa bata kung sa Maynila niya ito pag-aaralin.  Kapag nakaangat-angat na siya sa buhay, saka niya sunod na kukunin ang dalawa niya pang anak na lalaki.

Noong nakarating na sa Maynila si Ella, agad ipinakilala ni Fe si Diego sa kanyang anak.  Tito, ang inutos ni Fe na itatawag ni Ella sa kanyang ka-live in.  Mabilis nakasundo ni Ella ang kanyang Tito Diego, madalas silang mag-bonding dalawa.  Magaan din ang kanyang pakiramdam sa piling ng bagong Ama-amahan, palagi siya nitong kinukwetuhan.  Halos tunay na Ama na rin ang turing ni Ella kay Diego, anak naman ang turing ni Diego kay Ella.  Kahit may unang asawa si Fe, tinanggap iyon ni Diego, ganun din ang mga anak nito.  Ang magandang pakikitungo ni Diego kay Ella ang siyang magpapatunay sa kanyang pagtanggap bilang nagmamahal.

Stay-in si Fe sa mansyong kanyang pinapasukan, pumayag naman pansamantala ang kanyang amo na kupkupin ang kanyang anak.  Ngunit noong naging maayos ang kanilang relasyon ni Diego, at relasyon ni Diego sa kanyang anak, ipinagkatiwala niya si Ella rito.  Sa inuupahang bahay ni Diego na niya pinatuloy si Ella, dahil ayaw niyang makita ng kanyang anak na nahihirapan siya sa kanyang trabaho.  Dahil nga anak na rin ang turing ni Diego kay Ella, at dahil mahal niya si fe, hindi siya tumanggi sa hiling nito.  Magkasama na nga ang magtito sa iisang bahay, si Fe naman ay linggo-linggong binibisita ang kanyang anak.  Kung minsan pa ay tumatakas siya sa mansyon upang alamin ang lagay ni Diego, at ang lagay ni Ella.  Maayos naman ang dalawa nang datnan niya ang mga ito; nasa sala si Ella, may hawak na ballpen habang nakatitig sa mga papel, nag-aaral.  Si Diego naman ay kasalukuyang nasa kusina, nagluluto ng kanilang hapunan.  Napangiti si Fe sa kanyang nasilayan, hinagkan niya si Ella at niyakap naman si Diego.

Ngunit isang araw, may masamang balita ang nakarating sa kanya.  Nilapitan siya ng isa niyang kaibigan sa Subdivision, si Marites.  Sinabi nito na nakita niyang magkasama kagabi sa park ang anak nitong si Ella at ang ka-live-ing si Diego.

“Namamasyal lang iyon, Mare. Alam mo ba? Natutuwa ako dun sa dalawa, magkasundong-magkasundo sila, para talagang tunay na mag-ama,” abot tainga ang ngiti ni Fe habang pinagmamalaki ang kanyang anak at ang itinuturing na niyang bagong asawa.

Sa hitsura ng babaeng kumakausap sa kanya, mababakas sa mukha nito ang hindi pagsang-ayon sa mga sinasabi ni Fe.  Hinawakan ni Marites ang kanyang kamay, at saka siya nito hinila sa kabilang na kanto.

“Hindi, Mare.  Magkayakap sila, naghahalikan pa,” pabulong na tugon ng kanyang kaibigan.

Sandaling natahimik si Fe dahil sa mga winika ng kanyang kaibigan, huminga siya nang malamin bago nagsalita.

“Hoy!  Ikaw, kung balak mong siraan ang aming pamilya, hindi ka magtatagumpay.  Tsismosa ka!  Nag-iimbento ka pa ng kwento.  Lumayas ka!” hindi pinaniwalaan ni Fe si Marites.

Bumalik ng mansyon si Fe na nanginginig pa ang buong katawan dahil sa galit.  “Papaano naman mangyayari ang sinasabi niya eh mag-ama ang dalawa,” kinakausap niya ang kanyang sarili.

Ngunit dahil isa lamang siyang tao na nakararamdam din ng takot at pangamba, agad niyang binisita ang magtito sa bahay ni Diego.  Muli niyang nadatnan si Ella na nag-aaral sa sala, si diego naman ay natutulog.  Napangiti muli si Fe, saka niya sinabi sa kanyang isip na nagkakamali si Marites ng paratang.

Makaraan ang ilang buwan, medyo nakaluwag-luwag na sa buhay sina Fe at Diego, dalawa kasi silang nagtatrabaho.  Ipinaalam ni Fe sa kanyang bagong asawa na kung maaari na rin ba niyang kunin sa probinsya ang kanyang dalawa pang anak.  Pumayag naman si diego.

“Napakabuti mo talaga,” tugon ni Fe, sabay yakap dito.

Umuwing mag-isa si Fe sa probinsya upang kunin ang dalawa niya pang natitirang anak sa poder ng kanyang hiniwalayang asawa, hindi agad nakabalik ng Maynila si Fe dahil sa pagtanggi ni Greg.  Ayaw nitong ibigay sina Lando at Aries, kung kaya’t naghintay pa siya ng tamang tyempo upang maitakas ang dalawa niyang anak.

Pagbalik niya ng Maynila, kasama ang dalawa niyang anak na lalaki, nadatnan niyang nakahiga si Ella sa kahoy na sofa; nakakumot, nilalagnat pala.  Ang sabi ni Diego, pabalik-balik daw ang lagnat, hindi gumagaling.  Ang bilin naman ng ilan nilang kapitbahay, dalhin na raw sa Hospital dahil baka na-dengue.  Ngunit dahil hindi nga nakapagtapos ng elementarya si Fe, ni ang salitang dengue ay hindi niya alam ang kahulugan.

Balak na niyang dalhin sa Hospital si Ella, subalit tumanggi ito.  Ilang pamimilit pa ang ginawa ni Fe upang pumayag ang bata.  Ayon sa Doctor at sa mga resulta ng pagsusulit, walang sakit na dengue si Ella, buntis ito.

Hindi alam ni Fe kung paano nangyari iyon, ilang araw lamang siyang nawala.  Tinanong ni Fe kung sino ang ama ng ipinagbubuntis niya.

“Hindi ko alam,” iyon ang laging sinasambit ni Ella.

“Papaanong hindi mo alam?” sinaktan niya ang kanyang anak para sabihin ang katotohanan, subalit hindi niya pa rin ito napaamin.

Ayon naman sa kaklase ni Ella na kapitbahay rin nila, may manliligaw na raw si Ella.  Tinungo agad iyon ni Fe.  Kinausap niya ang batang tinutukoy ng kaklase ng kanyang anak, ngunit sinabi ng bata na hindi niya iyon nililigawan,, magkaibigan lamang sila, at walang anumang nangyari sa pagitan nilang dalawa.

Bumalik na si Fe sa inuupahang bahay ni Diego, muling kinausap ang kanyang anak.

“Ella, makinig ka sa akin.  Sabihin mo kung sino ang lalaking bumuntis sa iyo?” nagmamakaawa na sii Fe.

Nagsimula na sa paghikbi ang batang natatakot magsalita, bigla itong yumakap sa ina at sinabing … “Si Tito Diego po.”

Si Fe, biglang natulala sa kanyang mga narinig mula sa anak.  Naguluhan, naluha at halos mawala sa sarili.  Matapos niyang malaman ang buong katotohanan, ilang linggo siyang hindi makausap.  Naglalakad ito nang tulala, madalas mag-isa, malayo ang tingin, hindi kumakain, nagkukulong sa bahay, at hindi na nagtrabaho pa.  Pinagtsismisan ng maraming tao ang nangyari sa kanya, ang nagyari kay Ella, at ang ginawa ni Diego sa kanila.  Bagama’t mga bubot pa ang kaisipan ng kanyang mga anak na lalaki, wala rin itong nagawa sa mga nangyayari.

Kumilos ang ilang kapitbahay na nagmamalasakit kay Fe, ini-report ng mga ito ang ginawa ni Diego kay Ella.

“Hindi ko ni-rape si Ella, pumayag siyang makipagtalik sa akin, gusto rin naman niya,” giit ni Diego sa Barangay.

“Ngunit minor-de-edad si Ella, hindi mo dapat ginawa iyon, kahit gusto niya.  Child abuse ka!” paliwanag ng Kapitan.

Ayaw ipakulong ni Fe si Diego, sa kadahilanang mahal niya pa rin ito.  Inalala pa nga nito ang kalagayan ng sakit sa puso ng ka-live-in, baka raw atakihin sa puso sa loob ng kulungan.

 “Sino ba ang mas matimbang sa iyo Fe?  Si Diego o ang sarili mong anak?” tanong ng mga nagmamalasakit.

Pareho ang isinagot ni Fe, kung kaya’t ibinigay na niya sa kanyang anak na si Ella ang karapatang makapagdesisyon; kung sasampahan ba ng kaso si Diego o hindi na.  Ang desisyon ni Ella?  Huwag nang ipakulong.  Ang paliwanag niya?  Sa sitwasyon ng kanyang Ina, sa sitwasyon niya, sa sitwasyon ng kanyang dalawa pang nakababatang kapatid, at sa magiging sitwasyon ng kanyang magiging unang supling, wala ni isang makatutulong sa kanilang kinabukasan kundi ang tito Diego niya lamang.  Ayaw na rin naman niyang bumalik pa sa kanyang tunay na ama dahil sa kanyang mga naranasan dito.  Mahirap magdesisyon, pero ginawa niya iyon alang-alang sa kanyang magiging anak.  Inurong nila ang demanda, walang nagawa ang ilang nagmamalasakit, pinabayaan na lamang ng mga ito ang pamilya nina Fe.  At dahil doon, naabswelto si Diego.

Ngunit tulad ng ilang kwento ng pagkakasala at pagkakamali sa buhay, laging dumarating ang tamang panahon ng kaliwanagan.  May napakahalagang bagay na dumarating  na siyang magpapabago sa pananaw ng bawat isa.  Na ang mga bagay-bagay ay maitatama sa pamamagitan ng ibang tao.

Nanganak si Ella makaraan ang siyam ng buwan, lalaki ang kanyang naging anak, pinangalanan niya itong Allan.  Nagsilbing tagapagbuklod ng pamilya si Allan simula noong siya ay isinilang; parang isang mahikang nagbago ng kanilang buhay at pag-iisip, naging maayos na ang lahat.  Pinatawad nina Aries at Lando ang kanilang ina at ang tumatayong pangalawang asawa ng kanilang ina, pinatawad ni Fe si Ella at Diego, pinatawad ni Ella si Diego, nagkapatawaran silang lahat.  Ang sanggol na bunga ng isang pagkakamali ay siyang naging tamang daan upang maibalik sa dati ang maganda nilang pagsasamahan.

Kung minsan, magkakasama sina Fe, Ella at Allan na binibisita sa trabaho si Diego, dinadalhan nila ito ng pagkain.  Nanatiling mag-asawa ang turingan nina Fe at Diego, si Ella naman ay nagpaubaya na sa kanyang Ina.  Hindi na kaso para sa kanya ang nakaraan, ang mahalaga’y masaya na sila ngayon, magkakasundo.

Sabado nang umaga, 8:23 ang oras.  Karga ni Ella ang anak nila ni Diego; magkamukha pa nga ang mag-ama, sabi iyon ni Fe.  Magkahawak kamay naman sina Fe at Diego, hinihimas-himas pa nga ni Diego ang mabilog na tiyan ni Fe; buntis ito.  Nagtatawanan silang tatlo habang naglalakad patungo sa palengke, humahagikhik din sa tuwa ang malusog na apo ni Fe; apo niya sa kanyang ka-live-ing si Diego at sa anak niyang si Ella.  Inilipat ni Ella sa mga bisig ni Diego ang baby nilang si Allan, nilalaro pa iyon ni Fe, tuwang-tuwa siya sa sanggol.  Inilipat ni Diego si Allan sa bisig ni Fe, kinausap ni Fe ang sanggol.  Habang karga-karga niya ang kanyang apo, pinatatawa naman si Allan ng kanyang Inang si Ella at Amang si Diego. Pinagtitinginan sila ng ilang taong nakaaalam ng kanilang kwento, pinagbubulungan at pinag-uusapan, bida sila sa talakayan ng mga ito. Ngunit sa mga sandaling iyon, wala na silang pakialam sa sasabihin ng ibang tao.

3 comments
Arref Infante
Arref Infante

ang saklap naman ng nangyari sa kanila. pero nanaig prin ang pag papatawad sa huli nice. good job and congrats Author. ^_^

About the author

Sherald Salamat

Mababaw lang ang kaligayahan ko; bigyan n'yo ako ng ballpen, papalakpakan ko kayo.  Isang manunulat na nakikipag-usap sa sarili kong imahinasyon, malakas mag-trip, mahilig magpuyat.  Ako 'yung taong hindi mapipigil ninuman sa pagsusulat kapag nasa kalagitnaan ng pag-iisip, kahit tumatawid ako ng kalsada at masasagasaan na, tuloy lang ako, hindi n'yo ako mapipigil.  Ang ibig ko lang sabihin, ito na ang buhay ko. :)

Join Our Mailing List
Like Us on Facebook